zon in jezelf

Wist je dat ons brein geen onderscheid maakt tussen wat we werkelijk ervaren en dat wat we ons (levendig) voorstellen?

Wanneer je op donkere en natte dagen verlangt naar de zon, kan het daarom heel heilzaam zijn om je zo levendig mogelijk voor te stellen dat je in het zonnetje zit. Je lichaam reageert hier verheugd op en geeft je daarmee vanzelf een beter gevoel.

Hoe dat precies werkt en nog wat meer tips over hoe je dat kunt doen lees je op Wabke.nl

Yiyuanti, intuïtie en intentie

Gisteren sprak ik een vriendin en zij vertelde over hoe ze een traject in gaat om het co-creatorschap in je eigen leven vorm te geven. Het eerste wat ze nodig had was een ‘doel’. Nu ben ik nooit zo van het doelen stellen, maar toch; als we ons ideale leven mogen dromen, hoe zou dat er dan uit zien?

In Qigong wordt ook veel gewerkt met intentie. Vooral master Liu – bij wie ik mijn opleiding heb genoten – hamert hier flink op. Zelf ben ik daar altijd wat ambivalent in geweest. Je krijgt tenslotte ook situaties in je leven voorgeschoteld die in eerste instantie niet aangenaam lijken, maar waarvan je achteraf kunt zien dat ze je iets gebracht hebben. Dat die ervaring een andere laag in jezelf heeft geopend, waardoor je het leven op een andere manier gaat ervaren en waarderen. Tegenslag kan compassie voor je medemens geven en voor jezelf.

Die ambivalentie heeft echter minstens zoveel te maken met beperkende gedachten en patronen: ‘ach, dat is toch niet mogelijk!’ Zelf houd ik enorm van vrijheid en om die te ervaren, doorbreek ik die patronen graag. En als je erop gaat letten, blijken dat er best veel te zijn. Misschien herken je ze wel:

“Ik wil graag meer reizen”- ja, maar daar heb je dan ook meer tijd en geld voor nodig.

“Ik wil graag volledig gezond zijn”- ja, maar je wordt toch vanzelf ouder en ouderdom komt met gebreken.

“Ik wil graag meer vrije tijd”- ja, maar je moet ook geld verdienen.

“Ik wil graag compassie ervaren – ja, maar als ik naar de politiek kijk, kan ik dat toch echt niet meer opbrengen.

“Ik wil graag in afstemming leven” – ja, maar alle indrukken van de wereld zijn te overweldigend om altijd in die vrije ruimte te zijn, die trekken me naar beneden.

Zo zijn er nog vele honderden andere en met alle nuances van dien. Het zijn slechts patronen, maar zolang we erin geloven zijn ze alles bepalend.

In Zhineng Qigong noemen we deze patronen onze FoR – Frame of Reference. De weg om onszelf daarvan te bevrijden is de waarneming in YYT – YiYuanTi; de volledige en heldere waarneming die geen beperkingen kent in tijd of ruimte. Deze waarneming staat ieder van ons ter beschikking en kunnen we trainen.

Meer over YiYuanti ontdekken?

Lees: YiYuanti, ontdek de creatieve kracht van je geest

Online training: Pure Consciousness Training, Trust and Let go – Master Jianshe

Live online Qigong lessenserie vanaf oktober 2021.