In de jaren ’90 kwamen duizenden mensen naar het Huaxia Healing centrum in China, dat wat in het Westen later bekend is geraakt als ‘het medicijnloze ziekenhuis’. Veel mensen die hier kwamen waren reeds uitbehandeld en als laatste wens of hoop gingen ze naar het centrum. Meer dan 20 tot 30% van de mensen herstelden binnen een maand. Omdat er zo enorm veel mensen kwamen, konden de healers moeilijk iedereen één voor één behandelen. Wat bleek? Het opbouwen van een groeps-Qi-veld voor healing werkt vele malen krachtiger.

Het Qi veld in de Traditionele Chinese Geneeskunde …

Het gebruik maken van het Qiveld (energieveld) komt voort uit de traditionele Chinese cultuur. In de jaren ’80 van de vorige eeuw werkte dr. Pang Ming samen met bevriende TCM artsen. Zij brachten hun patiënten samen en maakten een Yin-Yang groep met de mannen aan de ene kant en de vrouwen aan de andere kant. De master zat vooraan en vertelde over Qigong en de betekenis van Qi en healing en hoe je dat kunt gebruiken. Terwijl de master vertelde, verdween bij sommige mensen de tumor of pijn of werd de hartslag weer normaal.

Behalve van deze Yin-Yang groepen, was dr Pang Ming ook getuige van ditzelfde fenomeen maar dan gebaseerd op de 5-elementen leer. In de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCM), is elk orgaan gerelateerd aan één van de vijf elementen (water, vuur, metaal, hout, aarde). Een groep werd ingedeeld naar de aard van de zieekte en ook in deze meditaties kwam spontane genezing voor.

…naar het healing Qi veld in Zhineng Qigong

Na verloop van tijd, viel het hem op dat bij deze healingsessies er soms ook mensen te laat kwamen. Hierdoor kwam het voor dat er een man in de vrouwengroep kwam te zitten, of andersom. De resultaten bleven gelijk.

Dit gaf dr Pang het idee dat het niet nodig is om de Yin-Yang of 5-elementenleer te volgen. Hij besloot dat het eenvoudiger kan en ontwikkelde zijn theorie over het Qi veld. Hierbij kunnen mannen en vrouwen gewoon door elkaar zitten en heeft iedereen voordeel onafhankelijk van de aard van de uitdagingen die je ervaart. Later heeft hij dit het ‘organiseren van het Qi veld’ genoemd.

Het bundelen van energie

Elk persoon heeft een eigen energieveld. In Zhineng Qigong noemen we dat je hunyuan qi veld. Als we samen komen, kunnen we al deze individuele energievelden verenigen en laten samensmelten tot een groeps-Qi-veld. Dit groeps-Qi-veld omhult alle groepsleden en integreert en harmoniseert met de levens-Qi van iedereen in de groep tot een eenheid. Je kunt het je voorstellen alsof elke persoon een klein meertje is. Wanneer honderd kleine meertjes samenkomen, ontstaat er één groot meer. Dat maakt het heel krachtig.

Samen met een krachtige intentie

Behalve dat we de energie bundelen, is het van belang dat iedereen die mee doet, een sterke wens, doel of intentie voor gezondheid heeft. Dat iedereen vanuit de grond van je hart en geest de beste gezondheidsinformatie uitstuurt. Daarmee maken we het Hunyuan Qi veld nog krachtiger en geven we richting aan de gebundelde energie.

Dit is waarom dat hoe meer mensen mee doen in een groep, hoe krachtiger het wordt.

En een compassievol hart

Het opzetten van een groeps-Qi-veld voor healing nodigt je uit om voorbij te gaan aan je eigen uitdagingen. In de visualisatie denk je niet aan je eigen lichaam, maar sturen we de ‘healing’ naar een Qi persoon die de hele groep vertegenwoordigt. Dit helpt om je compassievolle hart te laten groeien en dat werkt weer positief door in de healing. Soms ligt de oplossing van je eigen uitdagingen in het overstijgen daarvan.

Wil je graag ervaren hoe dit groeps-Qi-veld voor healing werkt?

Iedere eerste woensdag van de maand leidt master Yuantong een gratis healingsessie,

bovendien maken we gebruik van dit principe tijdens de healing-vriendenavonden in Den Haag.

Wil je verandering? Probeer een 100-dagen-gong

Verandering brengen in je gewoontepatronen. Het lijkt zo eenvoudig. Toch is de kans groot dat ook jij wel eens met een goed voornemen begonnen bent en het er toch weer bij hebt laten zitten. Het veranderen van een patroon vraagt om discipline, focus en doorzettingsvermogen, drie essentiële voorwaarden voor verandering, waar we gelukkig ook  kracht en plezier uit kunnen halen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat als je een nieuwe gewoonte wilt aanleren, je die langere tijd dagelijks dient te herhalen. Soms wordt gezegd dat je er met 21 dagen wel bent, maar uit recenter onderzoek blijkt dat het toch langer duurt. Het exacte aantal dagen verschilt per persoon en is mede afhankelijk van welke gewoonte je wilt oppakken.

Wat zijn de voordelen van een 100-dagen-gong?

In Qigong kijken we naar ‘wat gebeurt er in de energie?’. Dan blijkt dat wanneer je 100 dagen eenzelfde oefening herhaalt, de Qi of energie werkelijk verandert. Die energetische verandering werkt door in hoe je in je vel zit:

 • Je energie neemt toe en je voelt je vitaler.
 • Wanneer de energie vrij stroomt, heeft dat een positief effect op je fysieke, mentale en emotionele gezondheid.
 • Doordat je beter in je vel zit, merk je dat je beter gecentreerd bent in jezelf,
 • en je hebt minder moeite met uitdagende omstandigheden,
 • en daardoor meer geduld met jezelf en de ander

Alle Chinese Qigong masters stimuleren hun studenten om een 100-dagen gong te doen. Bovendien kun je de basisoefeningen nog veel langer dan dat blijven herhalen. Van zowel master Yuantong Liu als van master Liu Jianshe weten we dat ze zelfs na 30 jaar nog dagelijks de Lift Qi Up Pour Qi Down uitvoeren.

Tips voor een 100-dagen-gong

In de loop van 100 dagen zul je dagen hebben dat je super blij bent met je beoefening, en op andere dagen kan de twijfel toeslaan. Wees op die dagen geduldig met jezelf. Blijf gewoon rustig, doe je oefeningen en geef jezelf een schouderklopje dat je het toch weer gedaan hebt. Met deze tips maak jij je 100-dagen gong tot iets waar je iedere dag weer naar uitkijkt:

Wat is je intentie?

Heb helder voor ogen wat je intentie is voor je oefening: waarom wil je de oefening doen? Stel je voor hoe die nieuwe zijnstoestand eruit ziet en hoe die aanvoelt voor jezelf. Hoe voelt het als je lekkerder in je vel zit en de energie vrij stroomt? Wat doe je dan? Wat ruik je? Hoe beweeg je? Stel het je voor en als je wilt kun je er ook vorm aan geven, met een moodboard, een zin die je opschrijft en zichtbaar ophangt, een plaatje wat het voor jou weerspiegelt etc. Wees hierin creatief en vind dat wat bij jou het beste past.

Maak het haalbaar

Spreek met jezelf een dagelijkse oefening af die haalbaar is. Misschien begin je super enthousiast en verwacht je minstens een uur per dag te gaan oefenen. Wanneer je de gong voor jouw gezondheid doet, kunnen we je dat uur zeker aanraden. Tegelijkertijd is het goed in je eigen leven te kijken wat je redelijkerwijs kunt verwachten. Hoe ziet jouw dag er normaliter uit en hoe pas je jouw beoefening daar in? Spreek een minimum met jezelf af, waarvoor jij je ook iedere dag weer kunt feliciteren dat je het gedaan hebt. Iedere dag een klein schouderklopje voor jezelf werkt beter dan iedere dag tegen heug en meug aan de slag gaan om vervolgens al na drie dagen af te haken.

Maak je vooruitgang zichtbaar

Als je wilt kun je een klein logboekje bijhouden waarin je jouw ervaring van de dag opschrijft. Je kunt hier creatief in zijn en bijvoorbeeld een eigen gemaakt notitieblokje met 100 blaadjes maken. Je kunt ook gebruik maken van het 100-dagen-gong-formulier en jezelf daarmee iedere dag een smiley geven.

Doe het samen

Als het mogelijk is, doe je 100-dagen-gong  samen met anderen. Zo kun je elkaar stimuleren en ervaringen uitwisselen. Wanneer de twijfels dan even toeslaan, kan een inzicht of opbeurend woord van de ander helpen. Afhankelijk van hoe je ingesteld bent, kan hier ook een klein beetje een competitief element in zitten wat je stimuleert. Hiermee doel ik niet op de competitie dat je beter moet zijn dan de ander, maar wel dat je probeert te voorkomen dat jij degene bent die afhaakt. Mij heeft dat idee al meerdere keren geholpen 🙂

 

Mocht je het leuk vinden om hiermee aan de slag te gaan en dit ook samen toe doen:
in maart 2024 start een serie Online Qigong ‘100 dagen gong’ waarin we deze elementen samen brengen.

 

Dit bericht werd in 2020 voor het eerst gepubliceerd en werd begin 2024 ge-update.

 

Bij Qi Friends starten we onze lessen met het opbouwen van het Qi veld. Hiermee zet je als het ware de energie klaar voor dat wat je gaat doen. Omdat energie an sich een neutraal gegeven is, geef je richting aan die energie met je intentie. Voor een les is dat bijvoorbeeld dat de les prettig is en je daarna meer ontspannen voelt. Voor healing is dat de gezondheid versterkt. En zo heb je eigenlijk voor ieder project en iedere actie een intentie. Zoals master Liu zegt ‘Wij leven in onze intentie’. Maar wat is een intentie eigenlijk en hoe kun je de kracht van intentie inzetten voor groter welzijn?

“Intentie verschilt van een droom, wens, doel en hoop”, zo zegt master Liu. Bij een droom, wens, doel en hoop bouw je van tevoren in dat het mogelijk is dat het geen werkelijkheid wordt. Zo droom je misschien wel eens van het winnen van de loterij, maar heb je daar geen lot voor gekocht. Of, als je dat lot wel koopt, ga je er alsnog vanuit dat je zeer waarschijnlijk geen hoofdprijs wint.

Intentie is krachtiger dan een droom hoop of wens

Alles wat zich manifesteert in je leven is een uiting van jouw intentie. Hier haal ik opnieuw master Liu aan die zegt: “Wij leven in onze intentie”. Intentie is krachtiger dan een droom of wens en kun je beschouwen als je diepste drijfveer. Meestal ben je hier niet bewust van. Door te kijken naar hoe je leven nu is, kun je ontdekken wat die onbewuste (of halfbewuste) intentie is.  In Qigong leren we bewust gebruik te maken van de kracht van intentie, zodat je bewuster vorm kunt geven aan jouw leven, zowel fysiek als mentaal, emotioneel, in je relaties, je werk et cetera.

Verhaal van de kracht van intentie van een vrouw met Parkinsons

Ruim zeven jaar geleden nam ik deel aan een Qigong healingretraite in Duitsland. Eén van de deelneemsters was een vrouw met Parkinsons. Ze bewoog erg stram, zat in elkaar gedoken op een stoel en haar man was continu alert om haar bij te staan. Een collega van me vertelde dat deze vrouw een jaar eerder voor het eerst mee had gedaan aan een dergelijke retraite en toen kon ze vrijwel niets anders dan in foetus houding zitten. Voor alle handelingen was ze afhankelijk van anderen. Nu, na een jaar, was er dus al grote vooruitgang.

Een jaar later ontmoette ik deze vrouw en haar echtgenoot opnieuw bij een healingretraite in Duitsland. De vrouw liep een stuk rechter op. Ze was nog wel stram, maar veel minder dan een jaar geleden. Aan het eind van de retraite gebeurde er een wonder. Master Liu gaf samen met het team van Qi therapeuten individuele healing aan iedere deelnemer. Ook deze vrouw ontving healing en toen ze weer opstond spoordde Liu haar aan om te rennen. Dat had ze zeker al 10 jaar niet meer kunnen doen, dus ze twijfelde, maar Liu bleef aandringen en ze begon te bewegen en rende rondjes door de zaal! Ze had zichzelf en haar ziekte overwonnen!

Later zag ik op Facebook foto’s van haar in China, helemaal rechtop staand, niet meer de ineengedoken vorm van een Parkinsons patiënt.

Dit verhaal heb ik in mijn lessen regelmatig aangehaald als voorbeeld van hoe Zhineng Qigong healing kan brengen en tot gezondheid kan leiden. Toen ik in 2023 de organisatrice van deze retraites weer ontmoette, vroeg ik naar hoe het met deze vrouw gesteld is?

“Ze is weer terug bij af. Ze had een heel sterke drijfveer om naar China te gaan. Toen die intentie eenmaal succesvol was, heeft ze blijkbaar geen nieuwe drijfveer kunnen vinden. Sterker nog, ze heeft alles afgezworen, beoefent geen Qigong meer, Ik heb haar man gesproken en hij heeft haar nog op andere gedachten proberen te brengen, maar ze kiest ervoor niet meer te investeren in haar gezondheid.”

Toen ik dit hoorde sprongen de tranen me zowat in de ogen en ik dacht dit laatste deel van het verhaal maar niet te delen. Toch doe ik dat nu heel bewust, want het geeft prachtig weer hoe krachtig intentie werkt. Haar sterke intentie, bracht haar waar ze wilde zijn. En alhoewel ik waarschijnlijk nooit zal begrijpen waarom, heeft ze nu de onbewuste intentie van ziekte weer omarmd.

Het verschil tussen een onbewuste en bewuste intentie

Als ‘we leven in onze intentie’, kun je concluderen dat alles wat je doet een uiting is van je intentie. Dit geldt zowel voor het drinken van een glas water, een bezoekje aan je ouders, het uitvoeren van je werk, of het uitlaten van de hond. Wat je ook doet, alles is het resultaat van een intentie. Vaak zijn onze intenties onbewust.

Voorbeelden om het verschil tussen onbewuste en bewuste intentie te verhelderen

 • Als je dorst hebt, ontstaat de intentie om water te drinken. Je gaat op zoek naar water, vindt het en drinkt. Dit is de uiting van een natuurlijke en onderbewuste intentie; het lichaam geeft iets aan en je handelingen stem je daarop af. Stel nu dat je dorst heb, maar weet dat je het komende uur geen water tegen komt, dan geef je jouw lichaam een bewuste intentie dat het nog even moet wachten. Wanneer je een uur later alsnog water kunt drinken, krijg je alsnog het resultaat.
 • Als je in de bus zit en je voelt dat je naar het toilet moet, is dat een natuurlijke intentie. Echter, omdat je in de bus zit, kun je er niet direct vorm aan geven en geef je de bewuste intentie om het nog even op te houden. Zodra er dan wel de gelegenheid is om naar het toilet te gaan, doe je dat en werkt je intentie succesvol uit.
 • Als je fitter wilt worden, ga je op zoek naar een sportschool, koop je hardloopschoenen, of ga je anderszins op zoek naar methoden om fitter te worden. Als dit fitter worden een droom of wens is, kan het zijn dat je er wel mee begint, maar ook weer afhaakt. Wanneer het fitter worden een bewuste intentie is, vind je iedere keer weer de motivatie om door te gaan.
 • Als je jouw gezondheid wilt verbeteren met Zhineng Qigong en dit werkelijk je intentie is, vind je de motivatie om niet één, niet twee, maar zeker drie uur per dag te oefenen.

Je intentie helder krijgen motiveert

Wanneer jij helder voor je ziet wat je intentie is, geeft dit een krachtige motivatie om die richting daadwerkelijk in te slaan. De vraag is dan hoe je jouw intentie helder krijgt? En hoe weet je of het niet eigenlijk een droom is of je hoopt het?

Als we bij de start van een healingretraite de vraag stellen ‘wat is je intentie?’, schrijven veel deelnemers op ‘volledig gezond zijn’. Wanneer je ziek bent lijkt het voor de hand te liggen dat dit je intentie is. Wanneer dit een werkelijke intentie is, zul je er volledig voor gaan. Dan heb je geen twijfel, zelfs al voel je je ellendig. Om voor jezelf helder te krijgen of het werkelijk een intentie is die je voldoende motivatie geeft om die richting te volgen, zijn er een aantal instrumenten die je kunt inzetten.

Jouw intentie helder krijgen in 3 stappen:

 1. Geeft de intentie die ik heb opgeschreven, een heartspark? Word ik er blij van?
 2. Zo ja, kun je vijftig redenen verzinnen waarom je deze intentie realiteit wilt laten worden? Pak een vel papier, schrijf bovenaan jouw intentie en ga alle redenen opschrijven bv waarom je gezond wilt worden. Hoe ziet dat eruit? Wat kun je dan weer dat je nu niet kunt? Wat ga je doen? Welke waarde heeft jouw gezondheid – voor jezelf, de ander, de wereld?
 3. Nu je 50 redenen hebt opgeschreven is het niet moeilijk meer om je voor te stellen hoe je leven eruit ziet wanneer jouw intentie succesvol uitwerkt. Stap in jouw intentie! Proef, voel, ruik, ervaar hoe het is wanneer jouw intentie zich manifesteert.

Nu jouw intentie helder is, kun je er vorm aan geven. Iedere dag opnieuw en bij iedere keuze die je maakt, neem je mee wat en of je acties bijdragen aan de succesvolle uitwerking van jouw intentie.

Veel plezier gewenst met jouw intentie!

De kracht van intentie gebruiken we onder meer bij:

> het opbouwen van het Qi Veld (blog)

> en eigenlijk in al onze lessen

Wat maakt dat je de dag of dit moment als fijn en prettig ervaart, of juist niet? Daar is heel veel over te vertellen. Vele religies, levenswijzen en therapieën wijzen je de weg, een weg. Waar ik momenteel veel plezierige momenten mee beleef, is het volgende.

Ik heb er een gewoonte van gemaakt om, als ik de deur uit ga, de mensen op straat te begroeten met een vriendelijke glimlach. Daarbij kijk ik de mensen even in de ogen. Door mensen op deze manier in de ogen te kijken begroet ik hun ziel, zal ik maar zeggen. Het is een vriendelijk welkom naar die ander. En het is zo leuk om te zien wat er dan gebeurt.

Heel bewust begroet ik hem met een glimlach…

Bijvoorbeeld, ik kom met mijn fiets aan de hand mijn voortuintje uit en wil de straat op. Ik moet even inhouden, want er komt een fietser aan. Hij zag mij al. Het is koud en deze jongeman die komt aanrijden, is gekleed in een wit, opengeritst trainingsvest met wit T-shirt. Hij ziet er ‘snel’ uit, zal ik maar zeggen. Ik ken hem niet. Maar heel bewust begroet ik hem met een glimlach en kijk hem in de ogen. Hij zegt ‘hoi’, steekt zijn hand op en glimlacht terug! Alles in een flits, in het voorbij rijden. Leuk, toch. Ik ken hem niet en toch hadden we even contact. Ik kan daar echt van genieten.

Zo eenvoudig is verbinding

En dit soort reacties ga je vaak tegenkomen wanneer je mensen gaat begroeten op een stille, vriendelijke manier. Het kan ook een introotje zijn voor een kort gesprekje bij de kassa met de kassière of de persoon die wacht in de rij achter je. Het maken fijne momenten in de dag en je ervaart verbinding met de mensen om je heen.

En ik denk dat die ander ook even dat lichtpuntje ervaart…

Zo eenvoudig kan het zijn!

Bij Qi Friends kijken we breder dan alleen Qigong. We hebben daar ieder onze eigen voorkeuren in, maar soms komen er dingen op ons pad waar we allebei enthousiast van worden. Zo ook met vasten en intermittent fasting. Mathilde deelde een interview met dr. Mindy Pelz en we zijn ieder op onze eigen manier gestart met vasten. We zijn hier geen expert in en kunnen er geen advies over geven, maar willen dit toch graag met je delen. 

Het idee van intermittent fasting is dat je regelmatig een vastenperiode inlast, een periode waarin je niet eet. Dit kan op dagelijkse basis zijn – bijvoorbeeld dat je 16 uur niet eet en dan twee maaltijden eet in de periode van de andere 8 uur van de dag – maar het kan ook een dag per week zijn, of…er zijn diverse vormen.

Laten we beginnen met het interview, dan kun je zelf kijken:

Wat ons hierin aanspreekt?

“Wat mij vooral aanspreekt is dat je het lichaam even rust geeft. Even niet allerlei nieuws erin stopt, maar het juist zelf aan de gang laat gaan.”

“Het idee dat het lichaam zichzelf repareert vind ik intrigerend en inspirerend. Dat als je wat langer vast, je cellen vanzelf de afvalstoffen die misschien al jaren zijn opgeslagen gaan afvoeren. En dat het zo veel goeds kan doen bij tal van klachten.”

Om je een indruk te geven van de effecten van vasten (overgenomen van dr. Mindy Pelz):

13 – 15 uur vasten

Dit is het idee van intermittent fasting. Wanneer je 13 uur niets eet, maakt je lichaam groeihormoon aan. Dit hormoon ondersteunt de vetverbranding en vertraagt het verouderingsproces.

15 uur vasten

Vanaf 15 uur vasten beginnen de meeste mensen ‘ketonen’ aan te maken. Ketonen zijn een signaal dat je lever is overgestapt van de verbranding van suikers als energiebron naar het verbranden van vet. Bovendien werken ket0nen beschermend voor het zenuwstelsel, gaan ze onder meer naar de hersenen en geven ze je mentale helderheid.

17 uur vasten

Vanaf 17 uur vasten komt je lichaam in een proces van autofagie. Autofagie is een biologisch proces waarbij bepaalde componenten van een cel – zoals beschadigde eiwitten of lichaamsvreemde deeltjes – afgebroken worden. Met andere woorden, je lichaam begint alle afval op te ruimen. Dit wordt onder meer aangeraden voor mensen met auto-immuunziekten.

24 uur vasten

Na 24 uur vasten worden de darmcellen ‘gereboot’ en maakt het lichaam GABA aan. GABA is een neurotransmitter die helpt het brein te ontspannen en je kan helpen bij spanning en angst. Onze ‘gut health’, de gezondheid van onze darmen is van groot belang zowel voor onze fysieke als mentale gezondheid en helpt auto-immuunziekten voorkomen.

36 uur vasten

Het lichaam wordt steeds verder gedwongen om de glucose, insuline en gifstoffen te verbranden die in vet zijn opgeslagen. Bij 36 uur vasten gaan de effecten van het vertragen van veroudering en afname van vet tellen. Bovendien kan een toename aan dopamine worden waargenomen, wat belangrijk is voor het zenuwstelsel en een goed gevoel geeft.

48 uur vasten

Na 48 uur vasten krijgen de dopamine-receptoren een reset. Dit geeft een groter gevoel van geluk!

72 uur vasten

Hierover schrijft dr Mindy Pelz dat als je alles al hebt uitgeprobeerd voor je gezondheid, en je het echt niet meer weet, dit kan helpen. Na 72 uur vasten herstellen de stamcellen voor je immuunsysteem alsmede de stamcellen voor de spier- en skeletstelsel.

Vasten en Qigong

Vasten en Qigong vormen een uitstekende combinatie en in de laatste jaren worden er steeds vaker ‘qi-fasting-retreats’ georganiseerd. Het idee hierbij is dat wanneer jij je energie (Qi) goed beheert, die energie jou voedt. Dit maakt het vasten lichter en makkelijker vol te houden.

Iemand die veel ervaring op heeft gedaan met Qi Fasting in de afgelopen jaren is master Jianshe. Hij houdt ons hier al langere tijd van op de hoogte en nadat hij een aantal ervaringen van mensen had doorgestuurd, werden we helemaal enthousiast.

We nodigen je dan ook graag uit voor de online Qi-fasting-retraite met master Jianshe!
(je kunt trouwens ook meedoen zonder te vasten).

In ons dagelijks leven worden we sterk beïnvloed door de wereld om ons heen met al haar uitdagingen, haar positieve en negatieve informatie. Hierdoor verkeren we vaak in een reactiemodus en passen we ons aan op wat er allemaal verwacht wordt of waar we menen ons op te moeten richten. De uitnodiging is, weer in contact te zijn met wat voor jou belangrijk is en hoe jij uitdrukking wilt geven aan jezelf in het dagelijks leven, vanuit jezelf. Dit vraagt om in verbinding te zijn met jezelf en met je innerlijke wijsheid en innerlijk weten. Deze verbinding hoef je niet te ‘leren’, die is er altijd. Maar je dagelijkse denkgeest leidt je vaak af, omdat deze dan op de voorgrond komt en je helemaal in je gedachtensporen opgaat.

Stil zitten met jezelf…

Het is fijn om iedere dag een moment te nemen, of een paar momenten, om jezelf terug te trekken en niets te doen. Gewoon zitten op een ongestoorde plek. Op die momenten heet je welkom wat er op dat moment in je leeft. Je ‘moet’ in het leven al zoveel en hoe fijn is het als je gewoon even mag zijn…., met alles wat jou jou maakt. Dit ‘zijn’ kan je ervaren als een kalme, open aanwezigheid waarin je ervaart wat er in je omgaat aan zintuigelijke prikkels, emoties en gedachten, zonder daar iets aan te willen veranderen. Er kunnen fijne dingen opkomen, maar ook minder fijne. Je kan ervaren dat deze ervaringen vanzelf komen, maar ook vanzelf weer gaan, als drijfhout op een open zee.  Hoe heerlijk: je hoeft hier niets voor te doen, je hoeft er niet aan te werken.

Kom aan in het nu…

Op deze manier kom je aan in het nu en kan je ervaren dat het moment van nu gewoon goed is. Het zijn gedachten aan ‘gisteren’ en plannen voor ‘morgen’ die kunnen leiden tot zorgen, oordelen of verwachtingen. Het zijn gedachten die betekenis geven, en daarmee de brandstof zijn voor de dualiteit van goed en fout.

…en laat je hart spreken…

In deze kalme, open aanwezigheid kan het hart tot je ‘spreken’, je innerlijk wijsheid, en krijg je goede en inspirerende ideeën. Je kunt vraagstukken in je op laten komen waar je graag een antwoord op krijgt…. Komt een passend antwoord niet, dan kan je zachtjes tegen jezelf zeggen; ‘I don’t know, life will take care of it’. De vraag is gesteld en laat het leven je iets aanreiken.

…als mooie leidraad voor je dag

Vanuit deze aanwezigheid komen impulsen op vanuit jouw zijn en voel je je minder aangestuurd door je omgeving. Kijk eens wat er na je stiltesessie in je opkomt. Waarschijnlijk is het een goede leidraad voor je dag.

Misschien heb je in het blog ‘Herfst? Versterk je longen!’ gelezen dat je longen een belangrijke functie hebben in de energiecirculatie in je hele lichaam. Qigong biedt een aantal heel praktische en effectieve oefeningen die een vrije en gezonde functie van de longen ondersteunen. Binnen Qigong kun je daarnaast op de laag van je psycho-emotionele patronen kijken hoe je je longen nog optimaler kan laten functioneren.

Longen en de emotie van verdriet (TCM)

Longen worden binnen de TCM geassocieerd met de emotie verdriet. Minder bekend is dat je longen ook samenhangen met de gewoonte van klagen, (ver)oordelen en de neiging om het negatieve zien in jezelf (interne criticus), de ander of de wereld om je heen. Met het halve
glas leeg beperk je jezelf en open je niet naar optimisme en naar het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden. Want wat aandacht krijgt, dat groeit. Dit patroon heeft tot gevolg dat de longen verkrampen, en het remt de natuurlijke en overvloedige energiestroom in de longen.

In dit blog wil ik met je delen wat je longen goed doet en wat zal helpen om ze weer vrij en oorspronkelijk te laten functioneren.

Welke energie en indrukken neem je op?

Longen hebben de functie van energie opnemen. Wat kies jij om tot je te nemen en naar binnen te halen uit de wereld om je heen? Denk eens aan de programma’s die je kijkt op tv of op je telefoon, de boeken en kranten die je leest. Of denk aan welke mensen je om je heen hebt? Brengen die positiviteit of juist negativiteit? Misschien zou je daar wel anders in willen kiezen om jezelf in een positieve staat te houden of te brengen.

Ben jij ‘te’ streng voor jezelf?

Iets anders is streng zijn naar jezelf. Dit doet ook je longen verkrampen. Wat leg je jezelf allemaal op en hoeveel ruimte geef je jezelf om zogenaamde ‘fouten’ te maken en niet helemaal perfect te zijn? En hoe zit dat met de verwachtingen die je hebt naar anderen? Kijk of je meer zachtheid kan ontwikkelen, die je kan voelen naar een jong kind dat leert en zich ontwikkelt.

Ontdek positieve aspecten in iedere situatie en persoon

Ook kan je kijken naar wat je zelf inbrengt en uitzendt. Je zou er meer op kunnen letten om het positieve in de wereld en de kwaliteiten in de ander te zien en te benoemen. Of meer te denken vanuit mogelijkheden in plaats van steeds het negatieve of ‘hekken’ te benoemen. Dat biedt de ander een perspectief. Dit betreft ook je eigen gedachtewereld en interne dialogen.

Wees je bewust van je houding, een houding van compassie

Het betekent zeker niet dat je niet kan bespreken waar je het moeilijk mee hebt. En natuurlijk kan een ander met jou zijn uitdagingen en zijn gevoelens delen. Het gaat erom dat je je bewust bent van je houding: een houding van compassie, van bewust zijn van de toon van je inbreng, en van het uitnodigen en bewegen naar nieuwe mogelijkheden. Je zult merken dat een dergelijke houding naar jezelf of naar de ander ontspanning, lucht en lichtheid zal brengen. Je zou op die manier een goede vriend kunnen zijn, voor jezelf en voor de ander.

Het is belangrijk je te realiseren dat een keuze hebt in je houding.

….. en lukt het allemaal even helemaal niet?

Geeft niks, mag best, laat het maar even….. (Jan Geurtz)

Met onze airco en verwarming zouden we het bijna vergeten, maar ons lichaam is nauw verbonden met de cycli van de natuur. Eén van de meest duidelijke cycli is die van de seizoenen. De Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCM) helpt ons inzicht te krijgen in hoe we hier gebruik van kunnen maken en waar we aandacht aan kunnen geven voor optimale gezondheid en welzijn. 

De vijf elementen en de seizoenen

Wanneer je naar de seizoenen kijkt, is het makkelijk voor te stellen dat de zomer meer ‘vurig’ is en de winter meer ‘waterig’. De TCM onderscheidt vijf seizoenen gerelateerd aan vijf elementen.

Zoals je in het plaatje kunt zien, worden de vijf elementen met nog veel meer aspecten geassocieerd, maar laten we het in dit blog even houden bij de seizoenen.

Vanuit de vurige zomer, zijn we op het moment van schrijven van dit blog aangekomen in de nazomer. Dit is het aarde element. We oogsten in de moestuin en komen meer in het centrum.

Het duurt niet lang meer en dan staat de herfst voor de deur. De herfst is het seizoen van het metaal element en de longen.

Dit betekent dat de longen extra moeten werken. Wanneer de energie in de longen onvoldoende is, of niet voldoende naar beneden stroomt, kunnen ze makkelijk opspelen of overbelast raken.

Het belang van de neerwaarste energiestroom van de longen

“Zeventig procent van de gezondheidsklachten hangt ermee samen dat de neerwaarte energiestroom in het lichaam niet voldoende is. Dertig procent van de klachten heeft te maken met een te zwakke of gestagneerde energiestroom omhoog.”

De longen zijn het begin van de energiecyclus tussen onze innerlijke organen. Als we in balans zijn, stroomt de longenergie gemakkelijk naar beneden en maakt verbinding met de nieren.

Als je naar ons Westerlingen kijkt, is het niet moeilijk voor te stellen dat deze neerwaartse stroom verzwakt is. We leven veel in ons hoofd. We piekeren en laten gedachten de vrije loop. Steeds meer mensen dragen continu een headset. En als we willen relaxen doen we dat niet door ons hoofd leeg te maken, maar door het met andere indrukken te vullen (sociale media, tv etc.). Grofweg leven we in het gebied vanaf ergens boven ons hoofd tot aan ons middenrif. De rest van ons lichaam doet nauwelijks mee.

Vanuit het perspectief dat alles energie is, kun je makkelijk afleiden wat de gevolgen hiervan zijn. Er ontstaat een teveel aan energie in ons bovenlichaam – het hoofd, de nek en schouders, en onze borstkas inclusief longen en hart. Daarentegen is er een tekort in het onderlichaam, inclusief alle organen in de buik. Het is als een dam in de rivier, waarbij voor de dam een meer ontstaat dat de velden doet onderlopen en achter de dam leidt tot grote droogte.

Energetische blokkades die lang aanhouden kunnen leiden tot fysieke blokkades

Een teveel of stagnatie van energie in het lichaam leidt tot ‘ophopingen’. Een ophoping van energie in het bovenlichaam, leidt in eerste instantie tot wat spanning in de schouders en een tijdelijke hoofdpijn. Maar als het langer aanhoudt, gaat de energie steeds meer vorm krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van slijm. Maar ook kan het leiden tot stenen, botsporen en tumoren. Bovendien komt het hoofd extra onder druk te staan en dat kan leiden tot verstoringen in de hersenen.

Vermoedelijk begrijp je nu wel dat je veel voordeel kunt ervaren als je weet hoe je jouw longenergie weer terug omlaag weet te leiden. 🙂

Trouwens, met die ophoping in het bovenlichaam ontstaat direct ook een tekort in het onderlichaam en de organen in de buik. Je mag zelf je fantasie gebruiken om te bedenken waar een tekort toe kan leiden.

Wat kun je doen voor gezonde longen?

Zoals je uit bovenstaande verhaal begrijpt, is het voor gezonde longen van belang dat de energie van de longen goed naar beneden kan stromen.

Wanneer de longenergie naar beneden stroomt, wordt het daar eerst opgewacht door de ‘poortwachters’ voor de neerwaartse energiestroom. De poortwachters zijn de maag en de galblaas. Deze twee organen spelen een belangrijk rol, want als je niet voorbij de poort komt (of de dam zoals we het eerder noemden), moet je weer rechtsomkeert.

Eenmaal voorbij de poortwachters maakt de longenergie verbinding met de nieren.

Qigong biedt diverse oefeningen om dit deel van je interne energiecyclus te versterken. En we hebben het geluk dat niets los staat van het ander, dus wanneer de energie goed naar beneden stroomt, stimuleert dit ook een gezonde stroom omhoog.

Een oefening die je hierbij kan helpen is de Tiger Foot Steps en ook Turn Waist. Beide oefeningen werden behandeld in onderstaande ochtendles:

Dit najaar gaan we in verschillende programma’s aan de slag met dit thema:

 

Wat is leven in vertrouwen? Die vraag speelt in mijn hoofd in aanloop naar een retraite met dat onderwerp. We hebben een mooi programma samengesteld en de oefeningen zijn vast gesteld, maar wat kan ik vertellen over leven in vertrouwen? In ieder geval dat het een continue oefening is. Maar ook dat het wat mij betreft gaat over ‘openen’, zodanig dat je steeds meer gewaar wordt van de achtergrondstilte.

De actiegerichte ik en de wereld van de zintuigen

In ons dagelijkse leven zijn we gericht op de actiekant in onszelf. Met actie bedoel ik niet alleen dat je gaat werken, fietsen of je boodschappen doen. Het gaat ook over de niet zo actieve actie van televisie kijken, sociale media volgen of muziek luisteren. Het is allemaal gericht op informatie ontvangen, verwerken en daar iets van maken.

De wereld van actie is de wereld van onze zintuigen. Het is de wereld van materie. Wanneer we die wereld als de enige werkelijkheid aannamen, geeft dat weinig vertrouwen. In dat materiële wereldbeeld zien we namelijk dat we ‘strijden’ tegen ziekte, afbraak en dood. Er gebeuren allerlei nare dingen en we hebben er geen grip op.

In essentie zijn we een wezen dat ‘is’

In alle spirituele en mystieke tradities heeft de mens onderzocht wat er nog meer is. ‘is er een weg die uit dit lijden voert’, vroeg de Boeddha zich af. Het antwoord wordt gevonden in beseffen dat we niet alleen een wezen zijn wat doet – materieel en actiegericht. In essentie zijn we veel meer een wezen dat ‘is’. We zijn een uitdrukking van het leven zelf en verbonden in een alomvattend geheel.

Misschien vind je dit wat vaag klinken en vraag je je af hoe dit je kan helpen vertrouwen?

De Chinese Qigong masters geven aanknopingspunten:

“Wanneer we het Qi veld opzetten, verbinden we met de blauwe hemel die overal om ons heen is. De blauwe hemel is boven ons, maar ook onder de aarde, links, rechts, voor en achter. Wanneer jij ontspant en daarmee verbindt, kun je ontdekken dat jij die ruimte bent. Blauwe hemel buiten, blauwe hemel binnen.”

“Wanneer wij vertrouwen in de wetten van oorzaak en gevolg, dan openen we onszelf voor het universum. Dan zal het universum ons helpen. Dat universum is niet alleen een vaag begrip ver weg. Het universum is ook jouw buurman, de wereld, alle mensen, de maatschappij.”

“In de Qi zijn we Eén.”

Van doen naar zijn…

Wanneer we onszelf toestaan om even niet te ‘doen’ en meer te ‘zijn’, komt er een andere kwaliteit van ervaren tevoorschijn. Het kan zijn dat je na een Qigong-meditatieve-oefening je lichter voelt, opgeladen, terwijl je juist even niet zo heel veel deed. Veel mensen hebben ook de ervaring dat de tijdsbeleving totaal anders kan zijn en een oefening van 20 minuten voelt als hooguit 5 minuten. Het zijn tekenen dat je even in contact was met dat onderliggende veld waarin alles verbonden is. Je was even gewaar van de achtergrondstilte.

…door te letten op de pauzes

Die achtergrondstilte kunnen we ook actief uitnodigen in ons leven en dat doe je door te gaan letten op de pauzes.

Als je goed oplet, zijn er eigenlijk heel veel pauzes. Tussen iedere in- en uitademing is een heel korte pauze. In La Qi tussen ieder openen en sluiten is een heel korte pauze. Tussen iedere activiteit die je doet, is er een heel korte pauze. Tussen iedere gedachte, is er een heel korte pauze.

Wanneer je gaat letten op die pauzes, de achtergrondstilte toestaat in je leven, kan vertrouwen groeien.

In deze ochtendles een idee over hoe je dit vorm kunt geven:

Wist je trouwens dat je vijf dagen per week gratis mee kunt doen met deze online Qigong ochtendlessen?

“Hoe zou het zijn als ik mijn controle mag laten gaan en mij over kan geven aan de stroom van het leven?”

Wat een opluchting en ruimte geeft deze gedachte. Meteen komt er ontspanning en nieuwsgierigheid naar wat de dag gaat brengen. Ik hoef dan niet meer zo hard te werken en zo mijn best te doen om alles in goede banen te leiden.

“Hoe zou het zijn als ik steeds in het moment kan kiezen waarmee ik mij wil verbinden en waarop ik mij wil richten?”

Wat een vrijheid en ruimte geeft deze gedachte. Meteen keer ik naar mijn hart om te voelen wat mij goed doet. Dit geeft mij ruimte om authentiek te zijn, te zijn wie ik ben en mij in alle vrijheid uit te drukken.

“Hoe zou het zijn als ik erop kan vertrouwen dat het leven mij precies aanreikt wat goed voor mij is?

Dan heb ik geen weerstand tegen de situatie van dit moment en kan ik ervaren en voelen wat ieder moment met mij doet. Dan kan ik de situatie van dit moment als uitgangspunt nemen en niet als ‘dit had niet mogen gebeuren of had niet mogen zijn’. Dan laat ik mijn zorgen gaan. Van daaruit kan ik onderzoeken hoe ik steeds weer kan terugkeren naar de vrede en liefde in mijzelf, waar ik mij verbonden voel met mijzelf en de mensen en de wereld om mij heen.

“Hoe zou het zijn als ik kan zien, dat gedachten louter gedachten zijn en dat ik die gedachten niet ben?”

Ah, dan voel ik dat ik de achtergrondstilte ben, die de gedachten kan waarnemen. Gedachten zijn als drijfhout in de zee. Ze komen en gaan en ze geven elk zo hun reactie in mijn lichaam. Ik ben mijn gedachten niet. Ik ben de achtergrondstilte: een vredige en liefdevolle open ruimte waarin alles gezien mag worden.

“Hoe zou het zijn als die liefde en vrede tot mij spreken?”

Dan verschijnt er een glimlach en word ik uitgenodigd speels te zijn en niet alles zo serieus te nemen. Dan word ik uitgenodigd mij te richten op de dingen die mij goed doen en mij te verbinden met fijne mensen om mij heen. Dan kies ik voor datgene wat mij goed doet. En die vrijheid laat ik vooral ook aan de ander.

“Hoe zou het zijn als ik kan vertrouwen op de stroom van het leven?”

Dan weet ik dat er een grotere Intelligentie werkzaam is in het leven. Dan kan ik de steun en begeleiding van deze Intelligentie aanspreken op de momenten dat ik het moeilijk heb. Hoe meer ik daar op vertrouw hoe meer dit zich laat zien in mijn leven. Want steun en begeleiding tonen zich ook in de mensen en mogelijkheden om mij heen.

Heel regelmatig richt ik mij tot deze Intelligentie en vraag: voel door mij, denk door mij en doe door mij…. en dan wacht ik…… Ik moet zeggen dat het mijzelf en mijn situatie heel vaak goed doet en een donker moment weer vlot trekt. Alle hulp en steun zijn al beschikbaar.

“En als ik het allemaal even niet meer weet?”

Dan zeg ik tegen mijzelf: geeft niks, mag best en laat het maar even. Ik mag de controle laten gaan. Er wordt voor mij gezorgd.