Gua Sha voor een vrije doorstroming van de Qi

Als de energie vrij stroomt door je meridianen, voel je je energiek en blij. Het doet je organen –  eigenlijk je hele lichaam – en emotionele welzijn goed.

Dit is de bedoeling van al je Qigong-oefeningen. Er zijn vele manieren van Qigong om je energie vrij te laten stromen in je lichaam. Nog niet zo lang geleden maakte ik kennis met Gua Sha.

Met de Gua Sha-methode strijk je langs je meridianen met de bedoeling de Qi-stroom verder te activeren en eventuele blokkades op te lossen. Het is een heel praktische manier, die in China in veel huishoudens gebruikt wordt. In China gebruikt men een Gua Sha-steen. Daarmee strijk je langs meridianen in de richting waarin de Qi in deze meridianen stroomt. Wij gebruiken Gua Sha op een heel zachte manier, waarbij we ons bewust zijn van de bedoeling: je Qi vrij laten stromen en alles wat dat niet toestaat op te lossen. Het fijne is dat je hiervoor niet super geconcentreerd hoeft te zijn. Je kunt het gerust voor de tv doen of tussen de bedrijven van de dag door.

Sinds kort neem ik deze oefening mee in mijn Qigong-lessen. Ik doe dan de verkorte manier waarbij we alleen de maag-meridiaan en de milt-meridiaan openstrijken. De maag en de pancreas zijn als de vader en moeder – de leiders – van de Qi stroom omlaag en omhoog. We strijken langs de maagmeridiaan, alleen op het onderbeen, naar beneden. Je doet eerst je linker been en daarna je rechter been. Vervolgens strijk je langs je miltmeridiaan, alleen op het onderbeen, naar boven. Je start weer met je linker been. Op internet is gemakkelijk informatie te vinden over hoe deze meridianen lopen.

Het strijken langs alleen deze meridianen geeft al een heel goede stimulans aan een vrije Qi-stroom in heel het lichaam. Het geeft direct al een heel aangenaam effect in het lichaam:  ik merk dat de cursisten er vrolijk van worden. Er ontstaat vanzelf een gezellig soort sfeer waarbij de mensen zich met elkaar verbonden voelen. Echt heel fijn om dat te bemerken.

Afgelopen januari hadden we een dagworkshop hieromtrent georganiseerd. Hierin werd de volledige Jian He Gong methode behandeld, waar dit strijken langs de meridianen een onderdeel van is. Het was een ongelooflijk mooie dag en het was verrassend te ervaren hoeveel dit teweegbracht bij de deelnemers. Sommigen ervoeren een sterke Qi reactie, een teken dat de Qi weer gaat stromen daar waar het misschien al lange tijd dicht gezeten heeft.

Persoonlijk ben ik erg enthousiast over deze methode. Het is een heel laagdrempelige en gemakkelijke methode voor een vrije Qi-stroom. Iedereen kan het leren.

Teacher Ning neemt de Gua Sha-methode voor heel het lichaam mee in zijn lessen over Jian He gong