Medische Qigong voor het versterken van je gezondheid

Nieuwsjaarswebinar op 3 januari 2021: ‘How to create a smooth and happy life’

In vroeger tijden werd een Chinese arts niet betaald om zieken te genezen, maar om het gezin gezond te houden. Chinese artsen hadden niet alleen een uitgebreide kennis van het fysieke lichaam, maar ook van de energieën die in het lichaam stromen, en van de effecten van emoties en gevoelens op het lichaam. Zij wisten hoe lichaam, geest en emoties met elkaar verbonden zijn en hoe wij deze drie gezond en in balans kunnen houden.

Deze kennis van preventieve zelfzorg is gelukkig bewaard gebleven. In de Traditionele Chinese Geneeswijzen worden deze inzichten en wijsheid in praktijk gebracht. Nu we worden geconfronteerd met virussen waarvoor het officiële gezondheidszorgsysteem (nog) geen afdoende remedie heeft, is het belang van deze kennis en vaardigheid des te groter. Teacher Ning vertelde ons:

“When in 2003 we had SARS in China and many people became ill of it or even died, none of my Qigong friends got ill. Please do your qigong practice and know that you are safe.”

Volgens de Chinese Geneeswijzen gaat het hierbij niet alleen om de fysieke energie, maar is het positief omgaan met onze gevoelens en emoties minstens zo belangrijk. We nodigen je graag uit voor het volgende webinar:

Nieuwjaarssessie 3 januari 2021: How to create a smooth and happy life.

In dit webinar zetten we de energie klaar voor het komende jaar en geeft teacher Ning een heldere toelichting op hoe we onze hartskwaliteiten verder kunnen ontwikkelen. Deze les gaat over het transformeren van wortel van negatieve emoties – de ‘conditioned nature’ – en de energie vrij laat stromen in de vijf ‘basis’organen. Dit zal ervoor zorgen dat je (nog) meer ontspannen in het leven staat en harmonie brengt in jezelf en de wereld om je heen. Het is een teaching die een diepere laag in jezelf aanraakt.

Dit webinar is geschikt voor iedereen, onafhankelijk van je graad van gezondheid of de mate waarin je al Qigong beoefent.

Over teacher Ning

Teacher Ning werd geboren in het Chinese Binnen-Mongolië. Hij studeerde bij Dr. Pang en studeerde af aan het beroemde ziekenhuis Huaxia Center. In 1997 verliet hij samen met enkele andere afgestudeerden dit centrum,  vergezeld van de heilwensen van Dr. Pang. Hij praktiseerde zijn kennis en heeft heel veel mensen geholpen met (self)healing. In de loop der jaren leerde hij van diverse andere Qigong Masters vele andere methoden. Hij ontmoette Master Jianshe op Hainan, waar hij nu samen met zijn vrouw woont. Hun dochter studeert Traditionele Chinese Geneeswijzen aan een universiteit in Beijing. Al jaren reist hij naar westerse landen, zoals de Verenigde Staten, Servië, Nederland, België en Zwitserland om zijn inzichten te delen.

Hij brengt zijn  lessen op een eenvoudige, ingetogen manier. Hij maakt gebruik van het opbouwen van het Qi-Veld volgens Dr. Pang. Hij vraagt ​​altijd: wat betekent Qigong voor jou? Op deze manier worden zijn studenten zich bewust van hun intentie van hun oefeningen.

Traditioneel gezien vormen meridianen, kanalen, vaten en organen één compleet, samenhangend systeem, dat bepalend is voor onze gezondheid. Qi-oefeningen worden beschouwd als de kern van Traditionele Chinese Geneeswijzen. Vier basiselementen maken deel uit van de methode die teacher Ning ons leert: chanting (herhalende, helende stemklanken), beweging, richten van bewustzijn en houding. Hoewel er niet echt negatief of positief is, geven de bewegingen in cirkels ofwel te veel Qi vrij door met de klok mee te draaien, of verzamelen ze Qi door erin te cirkelen, tegen de klok in.

De basiskennis van de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG) leert ons dat vijf organen (milt, nieren, hart, lever en longen) de basis vormen voor onze gezondheid. Elke verstoring in en tussen organen zal weer in evenwicht worden gebracht omdat organen de instabiliteit van anderen zullen helpen en compenseren. Van TCG weten we dat vijf elementen, vijf emoties en vijf organen het leven tussen hemel en aarde weerspiegelen. De intelligentie en de kracht van dit gezondheidssysteem is voor het eerst meer dan 3.000 jaar geleden beschreven in de Nei Jing, een boek geschreven door Qi Bo, in opdracht van The Yellow Emperor, Huang Di. Wanneer het boek is geschreven, is niet helemaal zeker, maar nog steeds is het verplichte kost voor hedendaagse TCG-studenten. Qigong is de kern van vele self healing-oefeningen, die in het hart van China zijn ontstaan. In de afgelopen vijftig jaar heeft de heropleving van Qigong en het toegankelijk worden van deze leringen voor een breder publiek, veel ‘geheimen’ onthuld voor herstel van gezondheid.

Zoals bij elke goede oefenmethode zit de kracht in de herhaling van de Qigong-oefeningen. Ze zijn niet moeilijk te leren en daardoor voor veel mensen uitvoerbaar, ongeacht hun gezondheidstoestand of leeftijd.

Voor wie?

  • Voor iedereen die bereid is zelf aan zijn gezondheid te werken, zowel voor behoud als voor herstel van gezondheid.
  • Voor iedereen die geïnteresseerd is in het ontwikkelen van meer stabiliteit in het dagelijks leven.
  • Voor iedereen die verandering wil brengen in beperkende overtuigingen en emotionele patronen die hem tegenhouden vrij te functioneren.
  • Voor therapeuten, trainers en coaches om hun cliënten met de in deze training opgedane kennis (nog) beter te begeleiden.
  • Zowel voor beginners als voor gevorderde (Zhineng) Qigong- beoefenaars.
Qigong teacher Ning

Medische Qigong webinars – praktische informatie

Nieuwjaarswebinar: ‘How to create a smooth and happy life.
Zondag 3 januari 2021
Tijd: 13.30 – 15.45 h

Alle webinars worden opgenomen en aan je toegestuurd.

Kosten:

Omdat we iedereen een  ‘smooth and happy life’ wensen in 2021, hebben we voor dit webinar een speciale, verlaagde nieuwjaarsprijs van 25 euro.

Heb je vragen? Stuur ons een mail: