Healing Circle

Wanneer we liefde naar de ander sturen en de ander zien in zijn of haar heelheid, dan heeft dat onherroepelijk een effect. Wanneer we met meer mensen, als groep, die liefde sturen naar één persoon, krijgt dit meer kracht. Als de ontvanger zich er bewust voor opent, vindt deze helende informatie en energie nog beter zijn weg. In de Healing Circle geven we vorm aan dit idee.

De Healing Circle bijeenkomst omvat twee delen. In het eerste deel richten we ons op enkele basiswaarden die healing bevorderen, te weten het opbouwen van het Qi veld, openen en gronden. In het tweede deel maken we een cirkel, waarbij iederéén enkele minuten in het midden mag zitten om de liefde en kracht van de groep te mogen ontvangen.

Opbouw van het Qi veld

Al onze lessen beginnen met het opbouwen van het Qi veld; een energieveld waarin we tot rust
komen, ontspannen en de Qi – energie en levenskracht – uitnodigen om ons te voeden en op te
laden. Door samen een Qi veld op te bouwen wordt het krachtiger en daar ervaren we allemaal
voordeel van.

Gronden

Wanneer we ongemak of pijn ervaren – fysiek of emotioneel – is de neiging om daarvan weg te
vluchten. Veelal vluchten we in ons hoofd met gedachten die op volle toeren draaien, en soms leidt het gewoonweg tot kortsluiting. We hebben dan geen contact meer met ons lichaam en hebben er
daardoor minder invloed op. In Qigong leren we te ontspannen en te gronden. Hoe beter we
gronden, hoe beter we onze uitdagingen in de ogen kunnen zien en er een weg in vinden.

Openen

Het leven zelf, ons lichaam en de Qi, hebben een intelligentie van zichzelf die veel verder reikt dan
ons beperkte begripsvermogen. Door te ontspannen, je eigen gedachten en oordelen even te laten
voor wat ze zijn, los te laten en te openen, geef je ruimte aan die intelligentie om zijn werk te doen.
Je opent als het ware naar vertrouwen. Vanuit die ruimte en helderheid kun je de Qi uitnodigen en
in liefde sturen naar jezelf en anderen.

De Healing Circle staat open voor iederéen. Het kan je ondersteunen bij het omgaan met fysieke of
emotionele uitdagingen, maar ook als je volledig gezond bent, kent het een weldadige uitwerking.

Praktische info

Datum en tijd: Zaterdag 2 april 2022 van 14.00 tot 17.00 uur

Locatie: In De Bonenrank, Koningin Emmakade 133, Den Haag

Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers

Bijdrage:  27,50 euro

Stel een vraag: