Healing Circle

In deze bijeenkomst richten we ons op de heelheid die in ieder van ons aanwezig is. Dit doen we door de energie – Qi – uit te nodigen ten behoeve van welzijn voor jezelf en andere deelnemers aan de Healing Circle. Door dit samen te doen, wordt deze energie kracht bij gezet en wordt de intentie van healing sterker. We beginnen met het opbouwen van een krachtig en liefdevol Qi veld. Hiermee wordt energie uitgenodigd en gemobiliseerd om tot realisatie te komen in de fysieke werkelijkheid. Het werken met intentie is al in vele onderzoeken beschreven. Iederéén heeft deze mogelijkheid in zich en kan deze heel bewust benutten, voor zichzelf maar ook voor een ander. Hoe mooi is dit.

Deze middag gaan we op diverse manieren aan de slag met Healing voor onszelf en de ander. We sluiten de middag af met een Healing Circle waarin iedereen even in het midden van de cirkel zit om de kracht en liefde van de groep te ervaren.

Hoe werkt deze Healing Circle?

  • Wat is healing?
    Healing laat zich misschien het best omschrijven als ‘herstel en ervaren van welzijn’. Voor dit herstel scheppen we in Qigong de optimale voorwaarden door te ontspannen, bewust gebruik te maken van energie (en onze aandacht) en te vertrouwen in onszelf, de Qi, en eigenlijk in het leven zelf.
  • Healing geven en ontvangen
    In de Healing Circle ligt de nadruk op het geven en ontvangen van healing. Dit doen we aan de hand van diverse oefeningen. De basis voor alle oefeningen is het Qi veld dat we samen creëren en waarin iedereen deelt. Zowel de gever als de ontvanger van healing ervaart een weldadig effect. Immers, jij verbeeldt je de heelheid van de ander, waardoor je zelf ook die heelheid voelt. En energie volgt aandacht, dus deel je in de healing energie.
  • Redenen om healing te vragen
    De reden dat je healing wilt ontvangen kan heel divers zijn. Je kunt healing vragen voor fysieke en emotionele uitdagingen of bijvoorbeeld voor overtuigingen die je weerhouden om welzijn te ervaren. Maar ook om een diep gevoel van welzijn te ervaren. Eigenlijk voor elke hartenwens.
  • Je bent van harte welkom, of je nu wel of niet bekend bent met Qigong en Healing. De belangrijkste motivatie is dat je je wilt richten op het welzijn van jezelf en anderen.

Praktische info

Datum en tijd: Zaterdag 19 februari van 14.00 tot 17.00 uur

Locatie: In De Bonenrank, Koningin Emmakade 133, Den Haag

Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers

Bijdrage:  35 euro

Stel een vraag: