Begin mei 2022 nam ik deel aan een stilteretraite. Het was weliswaar geen Qigong retraite, maar op de eerste dag stond nog een les van teacher Ning op het programma. De les bleek een perfecte basis te geven voor de retraite. Qigong is veel meer dan de fysieke oefeningen en de fysieke ervaring van Qi. Het vraagt om een levenshouding en een Qigong-mindset die je in ieder moment van je leven kunt cultiveren. Een zelfde levenshouding en mindset vind je terug in vele spirituele tradities. 

De Gulden Leefregel in vrijwel alle spirituele tradities en bij veel filosofen is:

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet

De regel geldt zowel voor dat wat je opzettelijk doet als onopzettelijk, en zowel voor je fysieke actie, als voor je gedachten, gevoelens en overtuigingen. Het is een uitnodiging voor grotere compassie met de ander, want, zo wordt gezegd; de ander dat ben jij. In Qigong wordt dat laatste wel vertaald als: ‘in de Qi zijn we Eén’.

Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar in het dagelijkse leven vind ik het nog best een uitdaging om dat idee levend te houden. De ander komt echt over als iemand anders, die er voor mij soms verbazingwekkend gedrag en ideeën op na houdt. Het uitgangspunt ‘alles is één’ zet mij er wel toe aan om te proberen minder te oordelen, de ander te waarderen voor wie die is en de rol die hij of zij in mijn leven speelt – onbewust en bewust. Tegelijkertijd blijft het vaak een abstract idee en is het lastig de consequenties van dit idee werkelijk door te laten dringen in mijn houding en gedrag…

…en soms maakt Qigong het dan heel concreet. Teacher Ning vertelde over de werking van energie op het moment dat je een oordeel hebt over de ander;

Op het moment dat je een negatieve gedachte, gevoel of oordeel hebt over de ander, dan creëer je op dat moment in jezelf een disharmonie in je energie. Met andere woorden: je doet eerst jezelf pijn en ondermijnt je eigen energie.

Een voorbeeld over hoe dat in zijn werk gaat. Stel dat je boos wordt op iemand of misschien wel woedend. Boosheid en woede is een heel krachtige energie en wordt in de Chinese Geneeswijze gerelateerd aan de lever. Wanneer je deze krachtige energie niet goed kunt kanaliseren, dan resulteert dat erin dat de leverenergie niet omhoog kan stromen zoals ze normaliter doet. In plaats daarvan ‘valt ze de maag èn de voortplantingsorganen aan’.

Oordelen over de ander = oordelen over jezelf

In de retraite waren we met 8 deelnemers. Vier mensen met ruime ervaring en vier mensen voor de eerste keer. Het advies bij deze retraite is om zo min mogelijk te doen. Er is een programma van meditaties verdeeld over de dag en alle andere tijd verblijf je in stilte met zo min mogelijk invulling. Het voordeel hiervan is dat alle informatie en ‘stemmen’ die normaliter de boventoon voeren, langzaamaan zachter worden en je waarneming subtieler.

Vooral de eerste twee dagen van de retraite zag je de ‘nieuwkomers’ zoeken of ze niet toch iets konden ‘doen’. Je zag ze toch een boekje lezen, wat tekenen, schrijven etc. Als behoorlijk ervaren deelnemer kon ik daar weliswaar begrip voor hebben, maar op heel subtiel niveau had ik er toch een oordeel over. ‘Zo hoort het niet….je kunt beter….begrijp je dan niet dat…etc’.

Met de boodschap van teacher Ning in mijn achterhoofd en ruim voldoende tijd om te observeren wat er in mijzelf omging, besefte ik plots:

Alle oordelen die je hebt over een ander, komen voort uit een oordeel over jezelf

Ik zag dat op subtiel niveau de welbekende patronen draaiden ‘ben ik wel goed genoeg’ en ‘doe ik het goed genoeg’. Vanuit dat patroon komt de vergelijking èn dus ook het oordeel naar de ander. Bij de mensen die nog invulling zochten: ‘o ja, zie je wel, ik ben beter dan hen’, en tegelijkertijd naar de mensen die eveneens veel ervaring hadden ‘oh, die is wel echt heel mooi stil, die doet het vast beter dan ik’.

In ieder van ons zijn dit soort negatieve patronen actief. Waarschijnlijk zijn het bij jou weer net andere dan bij mij, maar waarschijnlijk kun je er wel wat bij voorstellen?

Qigong mindset in de praktijk

Vanuit de observatie dat alle oordelen die we over een ander hebben direct te maken hebben met een oordeel over onszelf, bracht ik het volgende deel van de boodschap van teacher Ning in praktijk. Die boodschap is:

Vanuit een Qigong mindset kijk je altijd naar de positieve aspecten in iedere situatie en in ieder persoon. Wanneer jij honderd mensen tegenkomt en van al deze mensen hun positieve aspecten kunt zien, dan bouw je vanzelf een heel krachtig Qi veld op voor jezelf.

Met dit in mijn achterhoofd liet ik voor mijn geestesoog enkele mensen verschijnen aan wie ik me (soms flink) kan ergeren. Het eerste dat mijn geest wilde doen was die ergernissen te herhalen, maar dat stond ik niet toe! In plaats daarvan ging ik op zoek naar de mooie kanten van deze personen. Ik formuleerde in mijn hoofd hoezeer ik ze waardeer dat ze in mijn leven zijn en waarom, hoe ze me geholpen hebben en gesteund, hoe fijn het is om ze weer te zien enzovoort….

….het was fantastisch! Ik voelde hoe alle spanning in mij wegsmolt. De energie begon vrij te stromen en het voelde alsof ik was ondergedompeld in een weldadig bad van energie, licht en liefde.

 

Teacher Ning benadrukt dit aspect van Qigong herhaaldelijk en vanuit verschillende perspectieven, zodat deze Qigong mindset steeds meer kan groeien in jou. In onze zomerretraite 2022 zullen we hier ook zeker aandacht aan geven 😉

 

P.S.

Wat ik hier vertel is niet hetzelfde als positief denken! Het gaat erom dat wij als mens ons al snel richten op de negatieve kanten van een situatie, de ander en onszelf. Dit zou ons beschermen, indekken en veiligheid geven. Wanneer je bijvoorbeeld problemen ervaart op je werk, dan accumuleren alle negatieve gedachten en gevoelens over je werk zich en is er nog maar weinig ruimte voor de positieve aspecten. Als Qigong beoefenaar kies je ervoor om ondanks dat het nu misschien lastig is, te blijven zien dat er ook altijd lichtpuntjes zijn; het is nooit alleen maar zwart.

 

Gewoon Zijn

…. en houd je een zachte aandacht bij jezelf. Je zit rustig en je laat het leven door je heen stromen. Helder neem je waar wat je in jezelf en om je heen ervaart. Controle is niet nodig. Alleen je volle aandacht voor/bij dit moment, hier en nu. Je bent met jezelf. Jij en jezelf, 😉.  Zijn er twee dan? Datgene wat waarneemt en mijzelf? Goeie vraag!

Onlangs ben ik begonnen met de oefening ‘Massage navel’. Een eenvoudige, toch heel krachtige, Qigong oefening die ik aangereikt kreeg van Teacher Ning. Veel Chinese teachers doen deze oefening dagelijks, al dan niet naast hun andere Qigong oefeningen. Het is een oefening die onder andere jouw interne energie doet toenemen, je benen sterker maakt, je geheugen verbetert en je zesde zintuig activeert. Bovendien versterkt het de effecten van je andere Qigong oefeningen. Daarom zijn er ook Qigong tradities die van hun studenten het eerste jaar vragen alleen deze oefening voor vele uren per dag te beoefenen. Dan zullen zij snelle vooruitgang boeken bij wat zij verder leren.

Bij ‘Massage navel’ leg je je handen op je navel. Vrouwen rechter hand eerst, mannen links. Je maakt een kleine cirkelende beweging met je handen, waarbij je handen niet van hun plaats komen. Je oefent geen druk uit, er is alleen een lichte aanraking van je handen op je navel. Je cirkelt links naar beneden en rechts omhoog. En verder houd je een lichte aandacht bij je navel, je concentreert je niet teveel. En zo zit je met jezelf. Of lig je met jezelf. Of sta je met jezelf. Net wat je fijn vindt. Voor een half uur of langer. Ontspan en geniet van je oefening…..

Bij deze oefening maakt je gebruik van de navel als toegangspoort van energie. Als baby in de baarmoeder kreeg je via de navelstreng voeding van je moeder. Hoewel de navelstreng er niet meer is, is het Qiveld van deze voedingspoort er nog wel. Op energetisch niveau kunnen we daar gebruik van maken door ons daarop te richten met de bedoeling om onze energie op te laden. Qi follows the mind….

Voor mij is ‘Massage navel’ het een fijne oefening. Mijn lichaam ontspant en mijn dagelijkse denkgeest komt tot rust. En dan kan Qi vrij vloeien en kan ik het leven beter door mij heen laten komen. Het leven heeft een eigen intelligentie en mijn zelf herstellend vermogen ook. Bovendien heb ik, en jij ook, een innerlijke weten waar ik meer in contact mee wil zijn. Laat ik wat uit de weg stappen en daar steeds meer de ruimte aan geven.

 

Wil je meer weten over deze methode? Ze komt aan bod in de lessen van teacher Ning eind juni 2022 èn we gaan er gebruik van maken in de Qigong weekendretraite eind juli 2022.