Met een nieuwe training ‘de fundamenten van Hunyuan Qi Therapie‘ op het programma, kwam de vraag binnen ‘wat is Hunyuan Qi?’ Het woord Hunyuan (of Hun Yuan) heb je wellicht al eerder voorbij zien komen in de term Hun Yuan Ling Tong, een term die we gebruiken om onze intentie kracht bij te zetten.

Als ik het in mijn eigen woorden uitleg, verwijst Hunyuan Qi naar de meest verfijnde vorm van energie, die nog oningevuld is, nog geen vorm kent en die tegelijkertijd de achtergrond vormt van alle bestaan.  Hunyuan Qi ligt nog net binnen de grens van wat we met ons bewustzijn kunnen waarnemen en daardoor kunnen we er ook mee werken. Juist omdat deze energie zo verfijnd is en ongedefinieerd, heeft het alle potentie en kunnen we er gericht vorm aan geven voor optimaal Welzijn en gezondheid.

De term Hunyuan Qi kennen in verschillende Qigong tradities een net iets andere betekenis. De betekenis die wij oppakken is zoals dr Pang Ming het heeft uitgelegd in Zhineng Qigong. Hij schrijft:

“Het is de natuurlijke compleetheid/heelheid van een ding dat eigenlijk de essentie van zijn wezen is. Alles in dit universum bestaat in deze staat van heelheid. Hunyuan Qi wordt gevormd door het samenkomen en transformeren tot één geheel (hunhua) van materie, energie en informatie.

Het bestaat in twee vormen. De eerste is een onzichtbaar bestaan dat in de Hunyuan-theorie hunyuan qi wordt genoemd – het is vormloos en onzichtbaar, universeel verspreid, en deelbaar door niets. Het tweede bestaan van hunyuan qi is in zichtbare vorm, waar het een duidelijke lichamelijkheid, energie en informatie heeft. Deze zichtbare vorm is een verzamelde en gecondenseerde vorm van de onzichtbare hunyuan qi.”

Wanneer we naar de uitspraak van dr. Pang Ming kijken, lezen we in de eerste zin dat elk wezen en dus ook jij, ik en iedereen, van nature compleet en heel is. Het is als het ware de blauwdruk van elk wezen, of dit nu een plant, dier of mens is. Het gaat over de intelligentie die ten grondslag ligt aan leven. In het samenkomen van een menselijke eicel en zaadcel, ligt de volledige blauwdruk van een nieuw mens klaar. In een piepklein zaadje, ligt de blauwdruk van een plant of boom verborgen. Alle informatie is vanaf het allereerste begin aanwezig.

De eerste vorm van Hunyuan Qi is vormloos en onzichtbaar, universeel verspreid en deelbaar door niets. Hier verwijst dr Pang naar de essentie van leven, die als een soort achtergrond resoneert in alles en iedereen. Het neigt naar wat in de mystiek het Onkenbare of Goddelijke wordt genoemd, maar onderscheidt zich daarvan doordat het vanuit die onkenbaarheid al naar een eerste vorm van manifestatie beweegt. Vanuit die beweging ontstaat Eén (de cirkel van Tai Chi), Twee (Yin/Yang), Drie en de Tienduizend Dingen (alle manifestatie). Het is lastig om precies de vinger erop te leggen wat hiermee bedoeld wordt. Wanneer we in Qigong onze geest werkelijk leeg maken en onze intentie richten, kunnen we wel vorm geven aan de Hunyuan Qi en het inzetten voor ons Welzijn en gezondheid.

Behalve de onzichtbare vorm van Hunyuan Qi, wordt er ook verwezen naar de zichtbare vorm. Deze zichtbare vorm is een samensmelting en geheel van materie, energie en informatie.

In Zhineng Qigong zeggen we wel ‘alles is materie’, maar ook ‘alles is energie’ en eveneens ‘alles is informatie’. Alhoewel deze uitspraken elkaar lijken tegen te spreken, vormen ze elk een waarheid op hun eigen niveau, vullen ze elkaar aan èn spreken ze over hetzelfde. Het enige verschil ligt in de dichtheid of het niveau waarop je naar iets kijkt. Materie is de meest dichte, compacte vorm van een voorwerp of lichaam. Die materie is echter niets anders dan een samenbundeling en samensmelting van energie. Dit is waar de beroemde E=mc2 formule van Einstein naar refereert. De materie heeft in die energie echter wel één specifieke vorm gekregen, bijvoorbeeld als mens, als boom, als dier en dat komt van de informatie die eraan ten grondslag ligt. Hier komen we weer terug bij de blauwdruk van het wezen of voorwerp plus alle informatie die er in de levensloop aan toegevoegd wordt.

Tot zover de theorie. De vraag is hoe we dit idee kunnen gebruiken voor ons Welzijn en gezondheid?

In Zhineng Qigong werken we met alle drie niveaus van materie, energie en informatie. De bewegingen (materie) die we maken nodigen de Qi (energie) uit om vrij te stromen en door onze aandacht (informatie) op een bepaalde manier te richten wordt dat nog krachtiger. In mijn lessen merk ik vaak dat het informatieniveau nog het lastigst is te vatten. Je kunt het echter eenvoudigweg beschouwen als de optelsom van al jouw gedachten. Dat is de informatie jij aan jouw lichaam toevertrouwt (inclusief gedachten over je lichaam, over de ander, over de staat van de wereld etc. etc.). Hoe meer jouw gedachten emotioneel geladen zijn, hoe krachtiger ze uitwerken.

Misschien ken je het werk van dr. Masuru Emoto. Hij stuurde informatie in water – bijvoorbeeld de informatie van liefde, of juist van haat – en liet het water vervolgens kristalliseren tot ijs. De ijskristallen bleken totaal verschillende vormen te krijgen, afhankelijk van de informatie die het water had ontvangen. De informatie wordt in deze foto’s dus heel direct zichtbaar….als je dan bedenkt dat 80% van ons lichaam uit water bestaat en welke gedachten we over ons lichaam hebben….

Mathilde schreef eerder dit blog over ‘Water neemt informatie op’.