Zoals gezegd in “Let’s smile today (deel 1)“, zit er een grote kracht in een glimlach. Die brengt zachtheid in je gezicht… in heel je lichaam. Jouw glimlach straalt uit naar de wereld om je heen en daarmee ziet de wereld er anders uit. Je ontspant en er ontstaat lichtheid in heel je wezen.

Zachte aandacht voor wat in jezelf leeft, zonder oordeel

In een glimlach zit onvoorwaardelijke liefde en vredigheid, lichtheid. Een glimlach heeft de kwaliteit van een zachte aandacht. Een aandacht voor wat er in je omgaat, voor wat er in je leeft, zonder oordeel en met onvoorwaardelijke acceptatie. Met onvoorwaardelijke acceptatie bedoel ik dat alles wat er in jou leeft op dit moment, in jouzelf gezien mag worden zonder dat je er iets aan hoeft te veranderen. Dat alle emoties en gevoelens die zich in je voordoen, er mogen zijn.  Zonder oordeel of afwijzing of dat het anders moet zijn dan zoals het zich nu aan je voordoet.

Wees een goede vriend voor jezelf

Deze glimlach vraagt een aanwezigheid in jezelf met een lichte en liefdevolle ondertoon. Het gevoel dat je kent wanneer bijvoorbeeld een dierbaar iemand je toevertrouwt wat zijn diepste gevoelens zijn, of die zijn diepste pijn met je deelt. Je voelt compassie en er is volle aandacht. Ik nodig je uit ook die goede vriend voor jezelf te zijn. En met een warme glimlach van vredigheid en lichtheid, alles wat in jou leeft te accepteren – dat jouw beleving er mag zijn, gevoeld mag worden en dat het helemaal goed is zoals je bent.

Misschien lossen ‘negatieve’ gevoelens en emoties zomaar op

Een onverwacht effect zou kunnen zijn dat als ook de ‘negatieve’ gevoelens en emoties in jezelf gezien en gevoeld mogen worden, deze oplossen. Er ontstaat een ruimte in jezelf die opgevuld is met de zachte aanwezigheid van je glimlach. En mocht een bepaalde pijn nog niet oplossen, mag die dan ook ontvangen worden met een glimlach?

Glimlach naar jezelf en wees een goede vriend voor jezelf waardoor er ruimte in jezelf ontstaat voor nieuwe mogelijkheden.

Heb een fijne dag. ;-).