conditioned nature

“Je kunt nog zo vaak je oefeningen doen, maar als je niet werkt aan het transformeren van the conditioned nature, zullen je klachten niet volledig oplossen.” Deze uitspraak van teacher Ning nodigt uit om de essentie van Qigong te onderzoeken en wegen te ontdekken die je welzijn werkelijk vergroten en je gezondheid bevorderen.

Een belangrijk uitgangspunt in Qigong is dat alles in wezen een vorm van Qi (energie) is. Die Qi kan zich verdichten (tot een fysieke vorm) en kan ijlere vormen aannemen (in de vorm van informatie). Al die verschillende vormen lopen continu in elkaar over en beïnvloeden elkaar wederzijds.

Wanneer je dit idee verder doortrekt, wordt duidelijk dat onze gedachten en gevoelens niet los staan van ons lichaam. Sterker nog, ze hebben er direct effect op. Uit (Westers) wetenschappelijk onderzoek blijkt dat iedere gedachte en ieder gevoel een chemische reactie heeft in ons lichaam. Wanneer we een gezond lichaam willen hebben, zullen we dus aan de slag moeten met die gedachten en gevoelens. Dat is wat Ning samenvat als ‘transforming the conditioned nature’.

De ‘conditioned nature’ is het geheel aan opgebouwde patronen onder je emoties, gevoelens en gedrag. Het zijn de patronen die ervoor zorgen dat je in bepaalde situaties iedere keer weer op een zelfde manier reageert, zelfs al vind je van jezelf dat je anders zou moeten reageren. Het zijn patronen die je in de weg staan om welzijn te ervaren. Wanneer je die conditioned nature weet te transformeren pak je alle gezondheidsuitdagingen bij de wortel aan. In combinatie met je Qigong oefeningen heb je dan een gouden combinatie in handen.

Eerlijk en oprecht naar jezelf kijken

In transforming the conditioned nature leer je eigenlijk heel eerlijk en oprecht naar je eigen reacties en gedrag te kijken. Door het licht van je bewustzijn erop te laten schijnen – en dat regelmatig te herhalen – kan de zwaarte en heftigheid van je gevoelens en reacties verminderen. Je gevoelsleven krijgt een gezondere balans en geeft daarmee een positieve impuls (chemische reactie) in je lichaam.

“Hoe ik het ervaar is dat ik nog steeds dezelfde patronen en neigingen heb als voorheen, maar dat ze minder drukkend zijn. Ze zijn minder bepalend in mijn dagelijkse ervaren.  Ik ervaar nu vooral tevredenheid, vertrouwen en verbinding.”

Conditioned nature en de organen

In de Medical Qigong (en de Traditionele Chinese Geneeswijzen) vinden we in de organen een praktische aanzet om onze conditioned nature  te onderzoeken. Volgens deze leer hangt de orgaanenergie nauw samen met onze emoties en gevoelens en is ieder orgaan verbonden met een specifieke vorm van emotie. Vanuit de TCM kennen we de volgende indeling van emoties die verbonden zijn met organen: Hart – vreugde, longen – verdriet, lever – woede, milt/pancreas – zorgelijkheid en nieren – angst. De conditioned nature gaat een stapje dieper en gaat over het gewaar worden van de patronen die tot de emotie aanzetten. Teacher Ning legt uit dat de diepere oorzaak van de emoties als volgt verbonden is met de organen:

Hart – Haat
Lever – woede
Longen – irritatie
Pancreas & Milt – wrok
Nieren – ergernis bij de ander oproepen

Door de conditioned nature te transformeren komen we weer terug in onze natuurlijke staat van welzijn en harmonie. Dit vertaalt zich in je lichaam en werkt ook door in je omgeving. Zo ontstaat harmonie in je relaties met familie en de wereld om je heen.

Wil je meer weten? Schrijf je dan in voor het webinar met Ning over dit onderwerp.